Vragen of opmerkingen? Mail ons via 2010@jongerenpartij-jo.nl

 

Jo-poster-kl4

www.jongerenpartij-jo.nl


Home     Lijst 5     Speerpunten

Centrumplan     Carnaval

Jo-poster-kl4


Een stevig sociaal beleid

Er moeten extra financiŽle middelen, maatregelen en mogelijkheden te komen om er voor te zorgen dat mensen met een minimum inkomen niet aan de kant hoeven te staan. Iedereen moet gebruik kunnen maken van het goede voorzieningenniveau in Best op gebied van sport, recreatie, cultuur en maatschappelijke activiteiten. Het beperken van de gevolgen van de crisis voor de meest kwetsbare burgers waaronder veel jongeren maar ook ouderen blijft voor ons de hoogste prioriteit houden.
 

Huisvesting voor jongeren

We moeten er op toe blijven zien dat in nieuwbouwprojecten en ook in het centrum voldoende sociale woningbouw en woningen voor starters en jongeren worden gerealiseerd. Ook koopwoningen voor starters voorzien in een grote behoefte, en zorgen er voor dat jonge mensen in Best kunnen blijven wonen.

Ook voor ouderen willen we dat er betaalbare aangepaste woningen in de eigen wijk worden gebouwd. Men kan dan in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Omdat er dan vaal een grotere eengezinswoning vrij komt, bevordert dit de doorstroming voor de vele woningzoekenden.
 

Een sfeervol centrum

Jongerenpartij JO blijft van mening dat we moeten streven naar een vernieuwd en sfeervol centrum. Een centrum waar het goed wonen en verblijven is voor zowel jongere en oudere mensen. Een centrum met volop activiteiten en evenementen, volop horeca en volop cultuur. Een centrum met een gezellig plein, waar je graag naar toe wilt en graag wilt zijn. We hebben nu een centrum van niks, een centrum zonder enige samenhang. Zonder veel grote financiŽle risico’s en kapitaalvernietiging moet het lukken om die samenhang te realiseren. Hierdoor kan een centrum met uitstraling en gezelligheid ontstaan.
 

Jongerencentrum TODO

Er moeten voldoende menskracht en middelen beschikbaar zijn voor jongerencentrum TODO. Het jongerencentrum zou dan vaker open moeten kunnen zijn en een groter gedeelte van de jongeren aan zich moeten kunnen binden. Dit is nodig om TODO goed te laten draaien en de vele Bestse jongeren niet in de kou te laten staan. Door letterlijk meer ruimte te bieden, hoeven jongeren niet meer noodgedwongen op straat rond te hangen.
 

Alcohol- en drugsbeleid

Het wordt tijd dat de gemeente Best een goed een goed alcohol- en drugsbeleid gaat ontwikkelen. Samen met de horeca en TODO moet het toch lukken om ook voor 16 en 17 jarigen een oplossing te vinden binnen Best. In plaats van dat zij nu noodgedwongen rond moeten hangen en uit moeten wijken naar het Stratumseind in Eindhoven. De gevolgen van het steeds maar toenemende alcohol- en drugsgebruik moeten dus goed in kaart worden gebracht en worden aangepakt. We moeten ook niet bang zijn om de nuloptie, wat betreft softdrugs, stevig onder de loep te nemen. Niet langer struisvogelpolitiek voeren dus. Best moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen in deze.
 

Draagvlak herstellen

Op dit moment is er weinig draagvlak en vertrouwen in de politiek. Dit komt het duidelijkst naar voren rondom het centrumplan maar ook op andere terreinen. Hier ligt dus een zware en moeilijke taak voor onze partij. Maar ook voor alle andere politieke partijen. Wij zullen met zijn allen de handen ineen moeten slaan om het vertrouwen van de burger weer terug te winnen. Wij zullen met zijn allen moeten proberen om weer draagvlak te krijgen, door pure partij politiek op zij te zetten en doen wat goed is voor Best. Jongerenpartij-JO gaat er voor.